Thursday, 24 April 2014

Vektor Darah Klinik Kesihatan Daerah Mersing

Anjuran :
Vektor Darah, Klinik Kesihatan Daerah Mersing

Tarikh :
24 April 2013

Skop Aktiviti :
Pengambilan sampel darah oleh pihak kesihatan bagi mengesan virus malaria dan sampingan yang lain jika ada. Keterlibatan oleh semua masyarakat kampung #pulauaur dan warga sekolah #pulauaur.


No comments:

Post a Comment