Tuesday, 6 May 2014

Hari Kedua Kursus Orientasi DSKP Tahun 5 (KSSR) Subjek RBT

Hari Pertama

Alhamdulillah, Allah masih memberi peluang dan kesempatan untuk hari kedua kursus ini diteruskan. Pada hari ini, kursus bertambah menarik dengan tajuk Pertanian dan paling terbaik ialah acara memasak...... Ini sekaligus memberi mode baru untuk tahun hadapan.

Ikuti carita bergambar berikut.

Pujian patut diberikan kepada Jurulatih kerana sanggup membawa bahan untuk dipraktikkan dalam kursus. Selain itu, Jurulatih juga dapat menjawab setiap soalan dengan lebih tepat dan logik berbanding kursus-kursus sebelum ini di mana Jurulatih-Jurulatihnya gagal menjawab persoalan. Tahniah.....!!!

No comments:

Post a Comment